Regulamin serwera Discord - discord.mgtm.pl

Zaktualizowano 04.11.2018

Pamiętaj!
Tak jak się zachowujesz, tak postrzegają Cię inni. Tutaj nie ma botów. Po drugiej stronie siedzą ludzie – szanuj ich.

Definicje

 • Użytkownik - osoba korzystająca/przebywająca na serwerze Discord
 • Serwer - oficjalny serwer głosowy Discord MagicTM sieci magictm.com
 • Administracja - grono osób na serwerze MagicTM, posiadających najwyższe uprawnienia.

Postanowienia ogólne

 • Korzystając z serwera akceptujesz niniejszy regulamin.
 • Korzystanie z serwera jest kompletnie darmowe.
 • Regulamin może w każdej chwili ulec zmianie bez wcześniejszego informowania o tym.
 • Jeśli nie rozumiesz któregoś z podpunktów regulaminu – skontaktuj się z administracją w kanale pomocniczym, albo na stronie serwera.
 • Wszelkie błędy i niedociągnięcia związane z funkcjonowaniem serwera należy natychmiast zgłaszać administracji.
 • Rzeczy nie uwzględnione w regulaminie podlegają rozstrzygnieciu przez administratora serwera.
 • Nieznajomośc regulaminu nie zwalnia użytkownika z jego przestrzegania.
 • Serwer głosowy należy do sieci serwerów magictm.com.
 • Każdy niezarejestrowany użytkownik zostanie wyrzucony z serwera po upływie 24h od dołączenia.

Korzystanie z serwera

 • Aby móc w pełni korzystać z serwera Discord musisz wypełnić poniższe kroki:
  1. Utwórz darmowe konto MagicTM.
  2. Połącz konto MagicTM z Discordem.
  3. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin serwera w kanale #welcome-and-rules.
  4. Wybierz, z których kanałów i kategorii chcesz dostawać powiadomienia.

Zasady ogólne

 • Zabronione jest używanie nazw użytkownika:
  • Zawierających ciąg tych samych znaków bądź krótszych niż 3 znaki;
  • Podszywających się pod osoby z administracji serwera DISCORD oraz sieci magictm.com.
 • Zabronione jest reklamowanie innych serwerów głosowych, serwerów gier, stron internetowych, for, itd. bez pisemnej zgody administracji serwera.
 • Zabronione jest podszywanie się pod administracje.
 • Zabronione jest podszywanie się pod kogoś, posiadanie takiej samej nazwy użytkownika w celu żartu, lub dla utrudnienia identyfikacji użytkownika.
 • Na serwerze staramy się komunikować poprawnie językowo.
 • Zabronione jest nagminne zmienianie nazw użytkownika.
 • Zabronione jest wysyłanie w wiadomościach linków przekierowujących na niebezpieczne strony lub aplikacje.
 • Zabronione jest obrażanie innych użytkowników serwera oraz wszystkie formy Mobbing'u.
 • Zabrania się umieszczania w opisach, komentarzach oraz innych miejscach jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem.
 • Zabrania się nagrywania rozmów na serwerze bez zgody osób, które na nim przesiadują.
 • Zabrania się zapisywania jakich kolwiek treści z serwera Discord bez zgody administracji.

Użytkownicy

 • Wymagamy, aby użytkownik korzystający z kanałów głosowych korzystał ze sprawnego oraz dobrze skonfigurowanego mikrofonu i słuchawek.
 • Wysławiaj się możliwie jak najlepiej, nie nadużywaj przekleństw.
 • Nie utrudniaj komunikacji innym użytkownikom, nie spamuj itp.
 • Nie obrażaj, nie ubliżaj i nie wyzywaj innych użytkowników.
 • Zabrania się zagłuszania rozmów innych Użytkowników np. przy pomocy syntezatorów, modulatorów głosu, programami typu „Ivona“, wszelakimi dziwnymi dźwiękami, piskami, buczeniem, trzaskami, bekaniem, gwizdaniem, krzykiem, muzyką itp.
 • Każdy użytkownik może zostać ukarany za złamanie regulaminu.
 • Jeżeli zauważyłeś/aś kogokolwiek kto łamie regulamin, jesteś zobowiązany poinformować o tym członka administracji serwera.

Kanały pomocnicze

 • Kanały pomocnicze służą do pomocy związanej z serwerem Discord lub serwerami powiązanymi z magictm.com
 • Kanały pomocnicze nie służą do luźnych rozmów z administratorami. Wchodzenie na nie bez celu i/bądź gadanie/pisanie o byle czym, kończy się karą.

Kanały publiczne

 • Kanał publiczny to kanał tekstowy, jak i kanał głosowy
 • Każdy użytkownik może korzystać z kanałów publicznych
 • Nie powinno przekraczać się limitu osób na kanale

Kanały prywatne

 • To idealne miejsce dla Twojej drużyny.
 • Musisz posiadać drużynę składającą się z mininum 4 osób.
 • Utrzymywanie aktywności na serwerze discord oraz jego rozwój - wszelkie nieobecności dłuższe niż 7 dni należy zgłaszać administracji.
 • Każda dłuższa nieobecność niż 7 dni będzie się równać z permanentnym usunięciem kanału.
 • Przeszkadzanie na tym kanale będzie kończyło się mutem na minimum 3 dni w zależności od ciężaru wykroczenia. Natomiast nie dostosowanie się do regulaminu i recydywa będzie karana permanentnym banem.
 • Aby uzyskać kanał prywatny wspomnij moderatorowi w kanale #asking-for-channel

System rang

 • Tylko osoby posiadające aktywne konto MagicTM mogą ubiegać się o rangę.
 • Rangi mogą zostać dodane jak i odebrane przez członka administracji, bądź bota.
 • Każda ranga posiada pewne wymagania.
 • Ranga nie może zostać odebrana bez podania przyczyny.
 • Podania o rangę można składać na stronie serwera.
 • Osoba wyrzucona, bądź zbanowana traci wszystkie posiadane rangi.
 • Szczegółowe informacje na temat dostępnych rang można znaleść w kanale #rank

System kar

 • Najniższą możliwą karą jest upomnienie ustne lub pisemne.
 • Najwyższą karą jest ban permanentny (tzw. ban na zawsze).
 • Karą może być również usunięcie kanału lub odebranie rangi.
 • Przyznaną karę może zdjąć tylko osoba, która ją przyznała, bądź osoba z wyższą rangą.
 • Serwer posiada system ostrzeżeń. Ostrzeżenia dodawane są do kont użytkoników w postaci rangi. Posiadając cztery ostrzeżenia użytkownik zostaje permamentnie wykluczony z serwera Discord.
 • Zanim się odwołasz sprawdź raz jeszcze regulamin.
 • Po sprawdzeniu regulaminu jeszcze raz zastanów się czy zostałeś bezpodstawnie ukarany.
 • Jeśli dalej uważasz, że jesteś niewinny – odwołaj się.

Administracja

 • Jeśli użytkownik oczekuje w kanałach pomocniczych to zawsze członek administracji najniższy rangą powinien pomóc temu użytkownikowi. Jeśli dany administrator nie jest w stanie pomóc powinien zgłosić się do administratora wyższego rangą.
 • Każdy administrator podlega administratorowi wyższą rangą, a każdy administrator właścicielowi serwera.
 • Członek administracji powinien godnie reprezentować swoją postawą dobre imię serwera.
 • Członek administracji zawsze powinien zachowywać się przyzwoicie i mieć miły stosunek do użytkowników.
 • Członek administracji nieaktywny przez ponad 7 dni (bez uprzedniego poinformowania), zostaje wydalony z administracji.
 • Członek administracji powinien podawać zawsze sprawdzone informacje o serwerze, jeśli nie jest pewny, powinien zgłosić się do rangi od niego wyższej, lub do innego administratora.
 • Członek administracji jest zobowiązany do wypełniania swoich obowiązków i musi być na bieżąco z zasadami panującymi na serwerze.
 • Członek administracji zawsze powinien zachować spokój i zasady kultury, nawet jeśli użytkownik uprzykrza się jemu.
 • Członek administracji nie powinien wchodzić na kanały prywatne użytkowników (chyba że użytkownik go o to poprosi).
 • Członek administracji nie powinien przekraczać maksymalnej liczby użytkowników - dot. Kanałów z limitem (chyba że użytkownik go o to poprosi).
 • Członek administracji który nie przestrzega regulaminu administracji, zachowuje się niewłaściwie lub godzi w dobre imię serwera, może zostać zdegradowany lub wyrzucony z administracji.
 • Członek administracji nie może zostać wyrzucony z administracji bez podania powodu (niedot. Rangi Magnus/Master).
 • Właściciel ma prawo do odebrania rangi adminowi bądź innemu użytkownikowi Discord bez podania powodu.
 • Właścicielem serwera jest Marcin Stawowczyk (merlinplaygames#6877). Jego decyzja jest niepodważalna, nie ma od niej odwołania.
 • Administrator nie jest zobowiązany do tłumaczenia się z każdego działania, chyba że wymaga od niego tego właściciel.
 • Administrator ma prawo wyrzucić lub zbanować użytkownika gdy łamie on regulamin.
 • Administrator jest zobowiązany do podania jasnego i konkretnego powodu podczas wyrzucenia gracza z serwera.
 • Administrator jest zobowiązany do nałożenia kary na użytkownika według taryfikatora kar w regulaminie.
 • Admin podlega tak samo pod regulamin serwera jak wszyscy inni użytkownicy.
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi:
  • Upomnienie,
  • Ostrzeżenie,
  • Odebranie rangi,
  • Odebranie rangi z brakiem możliwości ponownego złożenia podania.
  • Zbanowanie,
  • Wyrzucenie z serwera.
 • Adminstracja nie odpowiada za pliki/treści przesyłane na serwerze.
 • Administracja nigdy nie zapyta Cię o twoje hasło.

Skargi, zażalenia i odwołania

 • Skargi i zażalenia można składać u osób odpowiedzialnych za serwer lub w odpowiednim dziale na stronie serwera.
 • Odwołanie od decyzji administratora można złożyć na stronie serwera.
 • Na odwołanie od bana użytkownik ma 48h, licząc od chwili otrzymania bana.